Toeristische Frans Kwaliteitslabel

1a-logoquadri

DE DIENST VOOR TOERISME VAN LES CARROZ ENGAGEERT ZICH VIA HET KWALITEITSLABEL "MARQUE QUALITÉ TOURISME"

Om een dienstverlening van hoogstaand en constant niveau te garanderen, zet de Dienst Toerisme, geclassificeerd als categorie 1, zich sinds 2013 in voor een aanpak in overeenstemming met de criteria van ‘Qualité Tourisme TM‘.

We streven naar een doeltreffende organisatie en een voortdurende verbetering ten aanzien van onze bezoekers, partners, socio-professionele organisaties en gemeenschap.

Vernieuwing van het kwaliteitslabel via een audit op 8 oktober 2019. 

ONS ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN ONZE BEZOEKERS

 • Zorgen voor een persoonlijk en warm onthaal, met gekwalificeerd, bekwaam en goed opgeleid personeel, en een duidelijk antwoord geven op de vragen van onze klanten.
 • Betrouwbare, degelijke en nauwkeurige informatie ter beschikking stellen.
 • Onze openingsuren afstemmen op de bezoekersaantallen.
 • Werken aan een continue en permanente verbetering van onze diensten en prestaties om zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.
 • Onze bezoekers bewustmaken van ecologisch verantwoord gedrag.
 • De tevredenheid van onze bezoekers meten door hen een tevredenheidsenquête voor te leggen en suggesties en klachten in beschouwing te nemen: je mening telt voor de Dienst Toerisme van Les Carroz.

 

 

ONS ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN ONZE PARTNERS EN LEDEN

 • Meetings organiseren (balans / vooruitzichten begin van het seizoen, kwalitatieve thematische werkgroepen)
 • Regelmatig communiceren over de gevolgde aanpak, de bezettingsgraad, onze acties en onze kwaliteitsaanpak via meetings en pro newsletters.
 • De nodige toeristische documentatie (brochures, flyers) bezorgen.
 • Gemeenschappelijke communicatieacties voeren, uw voorziening bezoeken om een beter beeld te krijgen van het aanbod, u bewustmaken van de kwaliteitszorg en de duurzame ontwikkeling, initiatiefnemers van projecten verwelkomen.
 • De specifieke diensten en voordelen voor onze leden bepalen, voorgesteld op een daarvoor voorziene drager met duidelijke tarieven, onze dienstverlening laten evolueren naargelang uw behoeften.

 

 

 ONS ENGAGEMENT TEN AANZIEN VAN ONZE GEMEENSCHAP EN INSTITUTIONELE PARTNERS

 • Elke 3 of 5 jaar een toeristische strategie voorstellen die inspeelt op de eisen en noden van het gebied, opdat de gedefinieerde doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.
 • Gemeenschappelijke prioritaire themaprojecten uitwerken ter bevordering van het maken en het op de markt brengen van geassocieerde producten.
 • Deelnemen aan gemeenschappelijke acties die beantwoorden aan de strategie van de Dienst Toerisme.
 • Deelnemen aan het netwerk en aan de verspreiding van informatie, en de toeristische ontwikkelingen op departementaal, regionaal en nationaal niveau in het oog houden.
 • De gemeenschappen bijstaan in hun projecten voor uitrustingen en inrichtingen ter bevordering van de vestiging van economische actoren.

VERANTWOORDELIJKEN KWALITEITSAANPAK

Philippe POËTTOZ
Directeur van EPIC LES CARROZ TOURISME

Tracy MEROSE
Verantwoordelijke onthaal – kwaliteitsreferent

Magali ROCHER
Adjunct-verantwoordelijke onthaal – kwaliteitsreferent